Ngày đăng: 13/05/2024     |    Người đăng:   BÙI NGỌC HƯNG     |    Chuyên mục: Thông báo

Kế hoạch thi: Xem chi tiết


Điểm chuẩn đầu ra Tin học đợt 1 năm học 2023 - 2024 (danh sách điểm và danh sách đạt chuẩn đầu ra)
Điểm chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 năm học 2023 - 2024 (danh sách điểm và danh sách đạt chuẩn đầu ra
Thông báo về việc đăng ký học chương trình đại học thứ 2 năm học 2024 - 2025
Danh sách xe đón sinh viên giáo dục quốc phòng và An Ninh tại Trung tâm GDQP và AN
Thời gian thi, danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tin học và tiếng anh đợt 1
Danh sách lớp bồi dưỡng chuẩn đầu ra Tin học và tiếng anh (thời gian học tập, phòng học, hình thức học)
Thời gian, danh sách, phân xe đón sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng và An ninh
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 khoa Sư phạm Âm nhạc, Trung tâm Tin học và ngoại ngữ (Khóa tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 khoa Sư phạm Mỹ thuật, khoa Giáo dục đại cương (Khóa tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 khoa Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Piano và Thanh nhạc, Văn hóa nghệ thuật (Khóa tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Thông báo v/v thu hồi chứng chỉ giáo dục quốc phòng năm 2023 theo đề nghị của Trung tâm Giáo dục quốc phòng An ninh.
Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh (khi đến nhận sinh viên mang giấy tờ tùy thân và không nhận thay sinh viên khác)
Thông báo v/v đăng ký bổ sung các học phần sinh viên chưa đăng ký
Thông báo giờ học theo tiết học (Thời gian học tập và giảng dạy)
Thông báo hủy lớp - chuyển lớp các học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024
Thông báo v/v đăng ký các học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (thay thế thông báo số 2550 ngày 28/12/2023)
Dự kiến thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (khóa tuyển sinh năm 2020, 2021, 2022, 2023)
Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 khoa Sư phạm Âm nhạc
Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 khóa tuyển sinh 2023
Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 khóa tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022
   Website      http://www.spnttw.edu.vn/
   Địa chỉ      Số 18, Ngõ 55, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội
   Điện thoại      (84) 024.38544468
   Email      spnttw@spnttw.edu.vn
   Fax      (84) 024.38544468
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT       262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066