Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy để tốt nghiệp: ...
Kỳ thứ Mã học phần Tên học phần Elearning Môn tự chọn Số tín chỉ Tổng số tiết Mã môn TD Tên môn TD Số tín chỉ môn TD Chi tiết Tài liệu
   Website      http://www.spnttw.edu.vn/
   Địa chỉ      Số 18, Ngõ 55, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội
   Điện thoại      (84) 024.38544468
   Email      spnttw@spnttw.edu.vn
   Fax      (84) 024.38544468
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT       262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066