Ngày đăng: 20/02/2024     |    Người đăng:        |    Chuyên mục: Thông báo

Học phần hủy - chuyển lớp. Nếu các lớp hủy và chuyển buổi sinh viên không đồng ý có thể lên phòng Đào tạo xin hủy học phần.

1. Quản lý Hành chính nhà nước lớp 1 và 3 hủy - Chuyển sinh viên

2. Kỹ thuật dựng rập 3D trên manơcanh lớp 5 hủy - Chuyển sinh viên

3. Ký xướng âm 4 lớp 3, 4 hủy - Chuyển lớp

4. Trải nghiệm các hoạt động âm nhạc lớp 2, 3 - Hủy - Chuyển sang tối thứ 5

5. Lịch sử sân khấu thế giới và Việt Nam - Lớp 01 chuyển chiều thứ 2 sang tối thứ 2. (Ngành Diễn viên kịch điện ảnh)

6. Tin học chuyên ngành 1 lớp 8 (TKĐH) - Hủy chuyển lớp.

7. Phương pháp dạy học mỹ thuật 2 - lớp 4 - Hủy - Chuyển lớp.

9. Trải nghiệm các hoạt động âm nhạc lớp lớp 8 - Chuyển buổi học từ ca chiều sang ca tối thứ 6.

10. Học phần Võ thuật điện ảnh lớp 01 - Chia làm 2 lớp ca 7-9 và 10-12 ngày thứ 5

11. Học phần Tạo mẫu trang phục 3 lớp 01, 02, 03, 04 - Hủy

12. Tạo mẫu trang phục 1 - Hủy chuyển lớp

13. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lớp 14, 15 đổi giảng viên sang Phạm Xuân Thu.

14. Ký xướng âm 4 lớp 05 - Đổi giảng viên sang Phạm Thu Hường

15. Kỹ thuật dựng rập 3D trên manơcanh lớp 06 hủy - chuyển lớp

16. Ký xướng âm 2 lớp 06 hủy chuyển sinh viên sang lớp 04

17. Ký xướng âm 2 lớp 03, 08, 12 hủy chuyển sinh viên

18. Trang trí cơ bản 2 (TKTT) lớp 03 chuyển giảng viên Lê Thị Lan sang Vũ Thanh Nghị; Lớp 05 chuyển giảng viên Trương Tuấn Anh; Lớp 07 chuyển giảng viên Lê Thị Lan

19. Ký xướng âm 2 lớp 23 chuyển giảng viên Vũ Thị Kim Thu

 

Tiếp tục...

 


Điểm chuẩn đầu ra Tin học đợt 1 năm học 2023 - 2024 (danh sách điểm và danh sách đạt chuẩn đầu ra)
Điểm chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 năm học 2023 - 2024 (danh sách điểm và danh sách đạt chuẩn đầu ra
Thông báo về việc đăng ký học chương trình đại học thứ 2 năm học 2024 - 2025
Danh sách xe đón sinh viên giáo dục quốc phòng và An Ninh tại Trung tâm GDQP và AN
Thời gian thi, danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tin học và tiếng anh đợt 1
Danh sách lớp bồi dưỡng chuẩn đầu ra Tin học và tiếng anh (thời gian học tập, phòng học, hình thức học)
Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tin học và tiếng anh đợt 1 năm học 2023 - 2024
Thời gian, danh sách, phân xe đón sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng và An ninh
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 khoa Sư phạm Âm nhạc, Trung tâm Tin học và ngoại ngữ (Khóa tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 khoa Sư phạm Mỹ thuật, khoa Giáo dục đại cương (Khóa tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 khoa Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Piano và Thanh nhạc, Văn hóa nghệ thuật (Khóa tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Thông báo v/v thu hồi chứng chỉ giáo dục quốc phòng năm 2023 theo đề nghị của Trung tâm Giáo dục quốc phòng An ninh.
Thông báo nhận chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh (khi đến nhận sinh viên mang giấy tờ tùy thân và không nhận thay sinh viên khác)
Thông báo v/v đăng ký bổ sung các học phần sinh viên chưa đăng ký
Thông báo giờ học theo tiết học (Thời gian học tập và giảng dạy)
Thông báo v/v đăng ký các học phần học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (thay thế thông báo số 2550 ngày 28/12/2023)
Dự kiến thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (khóa tuyển sinh năm 2020, 2021, 2022, 2023)
Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 khoa Sư phạm Âm nhạc
Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 khóa tuyển sinh 2023
Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 khóa tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022
   Website      http://www.spnttw.edu.vn/
   Địa chỉ      Số 18, Ngõ 55, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội
   Điện thoại      (84) 024.38544468
   Email      spnttw@spnttw.edu.vn
   Fax      (84) 024.38544468
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT       262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066