Ngày đăng: 20/06/2024     |    Người đăng:   Phong dao tao     |    Chuyên mục: Văn bản,biểu mẫu

1. Đơn chuyn đim sinh viên ngoài trường

Xem chi tiết

2. Đơn chuyn đim sinh viên trong trường

Xem chi tiết

3. Đơn đăng ký hc phn b sung

Xem chi tiết

4. Đơn xin thi li (ln 2)

Xem chi tiết

5. Hướng dn thc hin Quy chế 43

Xem chi tiết

6. Hướng dn sinh viên s dng hc Online Ms Teams

Xem chi tiết

7. Mu đơn đăng ký ngành 2

Xem chi tiết

8. Quy chế đào to theo Thông tư 08 năm 2021

Xem chi tiết

9. Quy định gi lên lp

Xem chi tiết

10. Mu đơn xin thi tt nghip

Xem chi tiết

11. Quy định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ Xem chi tiết
12. Đơn xin đăng ký dự thi học phần tốt nghiệp Xem chi tiết

 


   Website      http://www.spnttw.edu.vn/
   Địa chỉ      Số 18, Ngõ 55, Đường Trần Phú, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội
   Điện thoại      (84) 024.38544468
   Email      spnttw@spnttw.edu.vn
   Fax      (84) 024.38544468
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT       262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066